martes, 8 de mayo de 2012

I MARATÓ FOTOGRÀFICA EIVISSA MEDIEVAL

L'associació Ibiza Foto Club i l'Ajuntament d'Eivissa posen en marxa la I Marató Fotográfica Eivissa Medieval, com sempre us deixam les bases i esperam que us animeu a participar.


Data i durada
La Marató començarà el dia 10 de maig a les 12 del migdia i finalitzarà el dissabte 12 de maig a les 24 hores.
La inscripció es podrà realitzar en qualsevol moment entre les hores i dates indicades en el apartat anterior a l'oficina d'informació del Mercat Medieval situada a Vara de Rey.
La inscripció es podrà fer dijous, divendres i dissabte de 10.00 a 22.00 hores.

Normes
Podrà participar qualsevol persona que s’hagi inscrit per participar a l’oficina d’informació turística.
S'ha de disposar d'una càmera digital (compacta, reflex, telèfon amb càmera d'alta resolució o qualsevol altre format digital).
Les fotografies hauran de ser rebudes per l'organització com a molt tard a les 24 hores del dissabte 12 de maig.
Les fotografies s'hauran de lliurar en format JPG o JPEG.
Queda prohibit realitzar fotografies a menors. Totes les fotos realitzades a menors seran descartades.
La inscripció és gratuïta.

Desenvolupament
Els temes a fotografiar son:
  • Vestits i personatges
  • Mercaderia i animals
  • Espectacles i activitats
Es podran realitzar fotografies des del moment de la inscripció fins al moment de finalització l'horari de la marató.
El temps d’entrega de les fotografies està inclòs dins del temps de la marató.
Cada participant només podrà lliurar una fotografia per temàtica, en blanc i negre o color segons el seu criteri.
El lliurament de les fotografies es realitzarà en el correu electrònic ajeivissa.serveisculturals@gmail.com abans de les 24 hores del dissabte 12 de maig.
Cada foto durà com a títol el número de participant i la categoria a la qual pertany, per exemple: 1_vestits_i_personatges.jpg
Només es podran lliurar les fotos corresponents al Eivissa Medieval 2012.

Valoracions del jurat
El jurat estarà compost per 2 membres de la junta directiva d'Eivissa Foto Club, un representant de l’Ajuntament d'Eivissa.
Una persona de l'organització aliena al jurat prepararà les fotografies per què aquest les valori.
El jurat valorarà les fotografies dels participants de forma anònima, no serà informat de la autoria de les fotografies fins que no s'hagi decantat per les obres guanyadores.
La valoració del jurat es basarà en els següents criteris: originalitat, qualitat i composició fotogràfica.
El jurat decidirà el guanyador en cas d'empat i tindrà potestat per resoldre qualsevol incidència no prevista en les bases.
La decisió del jurat és inapel·lable.

Premis
Es lliurarà un premi de 125 euros a la millor fotografia de cada categoria.

Drets de les imatges
Els participants es fan responsables de les reclamacions que en qualsevol moment puguin formular sobre l'autoria i originalitat dels treballs i sobre la titularitat dels drets, tot això en el marc de la propietat intel·lectual.
Els autors de les fotografies guanyadores cedeixen els drets de reproducció de les seves imatges a l’Ajuntament d'Eivissa únicament per realitzar accions de promoció cultural i turística d'Eivissa.
Amb aquesta mateixa finalitat, només divulgatiu i informatiu sobre aquesta activitat, totes les imatges presentades a concurs podran ser publicades en altres mitjans informatius i de comunicació, per a això els seus autors posaran a disposició de la convocatòria, en cas que l'organització ho sol·liciti, la fotografia presentada a la millor resolució disponible.
En el cas que l'Ajuntament d'Eivissa vulgui utilitzar amb fins comercials alguns dels treballs presentats a concurs, es compromet a contactar prèviament i personalment amb l’autor/a de les fotografies per negociar l'ús i contraprestació per les mateixes.
La participació en la Marató Fotogràfica implica l'acceptació de les bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario