sábado, 19 de mayo de 2012

Exposición fotográfica en B12Gallery

INES SCHRAMM
"Dried native plants of Ibiza_native people from he world"
DANIEL BALDA
"Underwater"
VALENTINA RICCARDI
"And suddenly they became family" "The Deamer"

 HORARIO:
Abierto del 18 de Mayo al 3 de Junio
Lun-Vier: 10-14 / 17-20
Sab: 17-20

Galeria B12 - C. Antonio Planells Ferrer 1,2 • Poligono Industrial GESA

lunes, 14 de mayo de 2012

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA FESTES DE SANT AGUSTÍ

Os dejamos con las bases del segundo concurso fotográfico Festes de Sant Agustí organizado por el Centre Cultural es Vedrà.

PRIMERA.- OBJECTE DE LES BASES És objecte de les presents bases la convocatòria del II concurs de Fotografia per les Festes de Sant Agustí que es durà a terme dintre del programa de les Festes de Sant Agustí 2012, per part del Centre Cultural Es Vedrà. Degut a que disposem de la sala d’exposicions de Can Curt durant les festes, ens agradaria que tothom pogués ser membre de les mostres que allí es realitzem. Així tots els participants d’aquest concurs seran exposats durant la setmana de festes a Can Curt.

SEGONA.- PARTICIPANTS  Podran presentar-se al concurs quantes persones estiguin interessades en el mateix, individualment o en equip amb un màxim de dos fotografies per participant o grup. El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tot els concursants de les presents bases.

TERCERA.- LES FOTOGRAFIES El tema escollit per part del centre cultural per al II concurs de Fotografia Festes de Sant Agustí és lliure. Les fotografies han de ser originals i inèdites, no havent estat presentades en altres concursos i que no suposin en tot o en part, còpia o plagi d'altres fotografies publicades pròpies o d’altres. Els autors seran responsables front al Centre Cultural Es Vedrà i front a tercers, del compliment del que s’estableix a les presents bases. La impressió de les fotografies anirà a càrrec de l’autor. S’entregaran en suport rígid de 40x50 cm podent presentar la fotografia de qualsevol mida dins d’aquest suport.
Així com es presentin aniran col·locades dins de l’exposició.

QUARTA.- FORMA D’ENTREGA. Les fotografies s'hauran d'entregar en sobre tancat on figurin les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica).  Es podran entregar tots els divendres a partir de les 20:00 fins les 21:00 hores al Centre Polivalent Can Curt.

QUINTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ El termini de presentació de les obres serà des del divendres 20 Juliol fins al 17 d’Agost del 2012. Si per causa de força major fos impossible l'entrega dins dels dies i horaris establerts, contacteu amb el Centre Cultural a través del correu electrònic següent ccesvedra@santagusti.info amb la finalitat d'entregar les fotografies fora d’aquestos dies, no s'acceptarà cap fotografia després del dia 17 d’Agost del 2012.

SEXTA.- EXPOSICIÓ Totes les fotografies participants al concurs s'exposaran durant les festes de Sant Agustí fent referència al nom de l'autor de cadascuna. El lloc de l'exposició es concretarà segons el número de fotografies presentades si aquest supera la capacitat de la sala de Can Curt.

SÈPTIMA.- JURAT I DECISSIÓ El Jurat estarà format per: Dos membres del Centre Cultural Es Vedrà: president i vicepresident. Un membre de l’òrgan de Govern de l’Ajuntament de Sant Josep. Un membre de cadascuna de les associacions amb domicili al poble de Sant Agustí es a dir: Associació de Ball Pagès, Associació de Veïns i Associació de Majors. La resolució del jurat es farà pública el dia de la inauguració de l'exposició. Les decisions del jurat seran, en tot cas, inapel·lables.

OCTAVA.- GRATIFICACIÓ L'autor de la fotografia guanyadora rebrà una gratificació econòmica de 100 €.

 NOVENA.- RECOLLIDA DE LES FOTOGRAFIES Els participants podran venir a buscar les fotografies presentades al Centre Polivalent Can Curt, una vegada l’exposició ha finalitzat. Els horaris per recollir-les es publicaran durant l’exposició.

DÈCIMA.- EXCLUSIONS S’exclourà del concurs qualsevol proposta que incorri en alguna de les següents circumstàncies segons el criteri inapel·lable del Jurat: - Ser entregada fora de termini - No complir alguna de les condicions de les presents Bases  - No ajustar-se estrictament a les prescripcions de les normes de presentació - Intentar influir en la decisió del Jurat pel medi que sigui - Que qualsevol persona, mitjançant escrit dirigit al Jurat, demostri que la fotografia és còpia.

ONZENA.- DUBTES I ACLARIMENTS La Junta Directiva del Centre Cultural Es Vedrà queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per l’ordre del concurs en tot el que no es prevegi a les presents Bases.  Per qualsevol dubte o aclariment els participants hauran de dirigir-se al Centre Cultural per correu electrònic: ccesvedra@santagusti.info
Toda la info aqui.

domingo, 13 de mayo de 2012

Premios a la I Maratón Fotográfica Eivissa Medieval

Después de 1 hora de deliberaciones el jurado de la I Maratón fotográfica Eivissa Medieval ha concedido los premios a Oscar Cano Palerm en la categoría Espectacles i Activitats i a Víctor Prieto Iranzo por sus fotos en las categorías Vestits i Personatges y Mercaderia i animals.

Aquí os dejamos las fotos ganadoras:
Los que queráis ver todas las fotos participantes lo podéis hacer a través del siguiente enlace:

martes, 8 de mayo de 2012

I MARATÓ FOTOGRÀFICA EIVISSA MEDIEVAL

L'associació Ibiza Foto Club i l'Ajuntament d'Eivissa posen en marxa la I Marató Fotográfica Eivissa Medieval, com sempre us deixam les bases i esperam que us animeu a participar.


Data i durada
La Marató començarà el dia 10 de maig a les 12 del migdia i finalitzarà el dissabte 12 de maig a les 24 hores.
La inscripció es podrà realitzar en qualsevol moment entre les hores i dates indicades en el apartat anterior a l'oficina d'informació del Mercat Medieval situada a Vara de Rey.
La inscripció es podrà fer dijous, divendres i dissabte de 10.00 a 22.00 hores.

Normes
Podrà participar qualsevol persona que s’hagi inscrit per participar a l’oficina d’informació turística.
S'ha de disposar d'una càmera digital (compacta, reflex, telèfon amb càmera d'alta resolució o qualsevol altre format digital).
Les fotografies hauran de ser rebudes per l'organització com a molt tard a les 24 hores del dissabte 12 de maig.
Les fotografies s'hauran de lliurar en format JPG o JPEG.
Queda prohibit realitzar fotografies a menors. Totes les fotos realitzades a menors seran descartades.
La inscripció és gratuïta.

Desenvolupament
Els temes a fotografiar son:
  • Vestits i personatges
  • Mercaderia i animals
  • Espectacles i activitats
Es podran realitzar fotografies des del moment de la inscripció fins al moment de finalització l'horari de la marató.
El temps d’entrega de les fotografies està inclòs dins del temps de la marató.
Cada participant només podrà lliurar una fotografia per temàtica, en blanc i negre o color segons el seu criteri.
El lliurament de les fotografies es realitzarà en el correu electrònic ajeivissa.serveisculturals@gmail.com abans de les 24 hores del dissabte 12 de maig.
Cada foto durà com a títol el número de participant i la categoria a la qual pertany, per exemple: 1_vestits_i_personatges.jpg
Només es podran lliurar les fotos corresponents al Eivissa Medieval 2012.

Valoracions del jurat
El jurat estarà compost per 2 membres de la junta directiva d'Eivissa Foto Club, un representant de l’Ajuntament d'Eivissa.
Una persona de l'organització aliena al jurat prepararà les fotografies per què aquest les valori.
El jurat valorarà les fotografies dels participants de forma anònima, no serà informat de la autoria de les fotografies fins que no s'hagi decantat per les obres guanyadores.
La valoració del jurat es basarà en els següents criteris: originalitat, qualitat i composició fotogràfica.
El jurat decidirà el guanyador en cas d'empat i tindrà potestat per resoldre qualsevol incidència no prevista en les bases.
La decisió del jurat és inapel·lable.

Premis
Es lliurarà un premi de 125 euros a la millor fotografia de cada categoria.

Drets de les imatges
Els participants es fan responsables de les reclamacions que en qualsevol moment puguin formular sobre l'autoria i originalitat dels treballs i sobre la titularitat dels drets, tot això en el marc de la propietat intel·lectual.
Els autors de les fotografies guanyadores cedeixen els drets de reproducció de les seves imatges a l’Ajuntament d'Eivissa únicament per realitzar accions de promoció cultural i turística d'Eivissa.
Amb aquesta mateixa finalitat, només divulgatiu i informatiu sobre aquesta activitat, totes les imatges presentades a concurs podran ser publicades en altres mitjans informatius i de comunicació, per a això els seus autors posaran a disposició de la convocatòria, en cas que l'organització ho sol·liciti, la fotografia presentada a la millor resolució disponible.
En el cas que l'Ajuntament d'Eivissa vulgui utilitzar amb fins comercials alguns dels treballs presentats a concurs, es compromet a contactar prèviament i personalment amb l’autor/a de les fotografies per negociar l'ús i contraprestació per les mateixes.
La participació en la Marató Fotogràfica implica l'acceptació de les bases.

martes, 1 de mayo de 2012

Curso de Lightroom

Los próximos días 19 y 20 de Mayo organizamos un curso de Lightroom impartido por el fotógrafo German G. Lama.
Dirigido a fotógrafos de cualquier nivel y dedicación, con interés y necesidad en simplificar su flujo de trabajo. El programa maximiza su eficiencia al ahorrar tiempo y mejorar los resultados obtenidos.
En el que podrás aprender:    
Cómo organizar y estructurar un archivo fotográfico. Métodos para hacer y tener al día las imprescindibles copias de seguridad de todas tus imágenes digitales.
Un flujo de trabajo que permite, con un solo programa, descargar  de la cámara, visionar, comparar, seleccionar, clasificar,  editar y procesar las imágenes digitales de forma eficiente y sencilla.
Cómo incluir metadatos a tus fotografías con facilidad, para después poder localizarlas con precisión y gran rapidez.
Cómo calibrar Lightroom para conseguir el mismo resultado que con los softwares originales de cada cámara.
Configurar las preferencias y crear plantillas para trabajar con más eficiencia y velocidad.
Por qué convertir los RAW/NEF originales a DNG y cómo procesarlos para sacarles el máximo partido.
Solución de los problemas más frecuentes en las fotografías digitales: problemas de exposición, reducción de ruido, limpieza de motas de polvo, temperatura de color o corrección selectiva por zonas con ayuda del pincel corrector.
Tratamiento creativo de las fotografías: utilización de los presets de Lightroom.
Conversión avanzada y tratamiento del blanco y negro.
Se dará un somero repaso a otros temas, como añadir marcas de agua, textos, marcos y bordes, crear galerías web, pases de diapositivas y preparar tus fotos para el laboratorio. Como utilizar los servicios FTP para enviar fotos ( Flickr, Facebook…) de forma sencilla. También se repasaran las funcionalidades de mapas y libros.

Sábado 19 de Mayo de 10 a 14 y de 17 a 20
Domingo 20 de Mayo de 10 a 14

Precio del curso:
             40 € para socios
             70 € para no socios

Para realizar preinscripción al curso rellenar el siguiente formulario:


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Se recomienda que cada alumno lleve su propio ordenador personal. La versión de Lightroom sobre la que vamos a trabajar es Lihgtroom 4. Al haber diferencias en el proceso de revelado entre ésta y la 3, en el caso de que algún alumno ya tenga instalado el LR3 se enseñaría de las dos maneras. 
Se puede descargar la versión de prueba de la web de adobe aqui. 
En caso de no tener ordenador tenemos la posibilidad de ofrecer en alquiler un equipo por parte de la asociación. Para más información ibizafotoclub@gmail.com